Privacyverklaring van Gert Fikst Het, nader te noemen; Gert

 

Gert verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van de diensten van Gert en/of omdat u deze zelf aan Gert verstrekt.

Gert kan de volgende soorten persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken:

  • informatie die u aan Gert verstrekt met het oog op het verwerken van een zakelijke transactie;
  • informatie die u aan Gert verstrekt via contactformulieren of externe downloads zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer, postadres en bedrijf om informatie over de services van Gert Fikst Het op te vragen.

Gert verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch of schriftelijk contact met u op te kunnen nemen met het doel tot een zakelijke transactie te komen, of zaken te overleggen die met deze transactie te maken hebben.

Gert bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt of een bestaande overeenkomst wordt beëindigd.

Gert verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

De website van Gert Fikst Het bevat links naar andere websites, dit kunnen klanten, partners, YouTube-video’s of andere websites zijn. Het privacybeleid van Gert is alleen van toepassing op de website van Gert Fikst Het. Dus wanneer u deze links naar andere websites gebruikt, dient u ook hun privacybeleid te raadplegen als u volledig op de hoogte wilt zijn van hun privacybeleid.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Gert Fikst Het. Gert reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Gert neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Gert Fikst Het verstuurt uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met Gert via info@gertfiksthet.nl.